1. Inleiding Lekkerneutje BV handelend onder de naam ‘t Gilliske (hierna “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar debiteuren en andere contactpersonen. Wij hebben deze gegevens nodig voor het verwerken van de inkooporders en de facturatie daarvan.
  2. In dit privacy statement leggen we uit op welke manier we jouw gegevens verwerken. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met je vragen. Hiervoor kan je contact opnemen met ons via [email protected].
  3. Wie zijn wij? Lekkerneutje BV verwerkt de volgende gegevens: Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam, (zakelijk) adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.
  4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? Omtrent het voeren van een administratie van inkomende en uitgaande orders. Betreffende het verwerken en vervolgens over te kunnen gaan tot factureren van deze orders.
  5. Nieuwsbrieven. Uw e-mailadres gebruiken wij ook voor het mailen van onze nieuwsbrieven. Je kunt jezelf uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.
  6. PRIVACY STATEMENT Rechten en betrokkenen. Binnen de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Mocht u opmerkingen en/of tips hebben neem dan contact op met [email protected].
  7. Informatie en inzage. Uiteraard kun je inzien welke gegevens we van jouw verwerken. We vertellen je graag meer over het hoe en waarom we jouw gegevens verwerken.
  8. Rectificatie. Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  9. Bewaartermijn. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.